ACCIN: Kongres Majlis Agama Islam Negeri-Negeri Seluruh Malaysia Kali Pertama

Rujukan kami / Ref: KMAIN1/1432
Tarikh / Date:  26 September 2011

Ketua Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Merangkap Urusetia Kongres Majlis Agama Islam Negeri-Negeri Seluruh Malaysia Kali Pertama

YBhg. Tuan

 Assalamualaikum w.b.t

CADANGAN ACCIN KEPADA KONGRES MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI-NEGERI SELURUH MALAYSIA KALI PERTAMA

Alhamdulillah, Selawat dan Salam ke atas Junjungan Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarganya.

Bagi pihak Gabungan NGO-NGO Islam (ACCIN), izinkan saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan tahniah kepada pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Senator Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir bin Baharom di atas penganjuran Kongres Majlis Agama Islam Negeri Seluruh Malaysia 2011 buat kali yang Pertama.

Ia merupakan titik sejarah yang baru bagi melihat kerjasama yang lebih utuh dalam kalangan Majlis Agama Islam Negeri-negeri dalam melaksanakan agenda pemartabatan Islam di tanahair.

ACCIN percaya bahawa Kongres ini tepat pada masanya dan ia merupakan persidangan yang amat penting untuk merencana masa depan Islam dan umatnya.

ACCIN juga merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas kesudian pihak penganjur menjemput pertubuhan-pertubuhan NGO Islam bagi berinteraksi dan terlibat sama dalam memberikan pandangan-pandangan yang boleh dijadikan panduan dan agenda bertindak dalam bentuk resolusi yang akan dirangka.

Untuk itu, bagi pihak ACCIN, kami ingin memberi cadangan kepada perkara-perkara berikut supaya diambil perhatian dalam merangka resolusi Kongres. Ia disimpulkan dalam 10 perkara sepertimana di bawah:

CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN RESOLUSI KONVENSYEN MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI-NEGERI 2011

1. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri wajar menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip terkandung dalam Perlembagaan dan Syariah sebagai panduan umum dan Piagam Majlis untuk menghadapi era globalisasi kini.

 2. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri wajar menegaskan kembali komitmen tingginya, bersesuaian dengan “Cairo Declaration of Human Rights in Islam”, untuk mempromosi dan melindungi hak asasi manusia dari perspektif Islam.

 3. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri wajar menekankan kepentingan untuk menilai kembali semua aspek pentadbiran Syariah dan memastikan pendekatan yang adil dan seimbang terhadapnya.

 4. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri wajar menyatakan keprihatinan, bersesuaian dengan “World Interfaith Harmony Week”, terhadap persamaan, perbezaan dan kehidupan harmoni antara agama dan kepercayaan tanpa mengabaikan asas dan kesucian Islam serta Ahlu Sunnah Wal Jamaah.

 5. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri wajar melebarkan kerjasama (interaksi dan perkongsian pintar) untuk menghadapi cabaran ummat manusia, khasnya ummat Islam tanpa mengira ras, warna kulit, bahasa, jantina, agama/mazhab, sekutu politik, status sosial atau pertimbangan lain.

 6. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri wajar mengenal pasti sumbangan kepada NGO-NGO Islam, merangkumi kos bangunan, sekretariat, pengajian, kenderaan, program dan lain-lain, termasuk daripada sumber zakat.

 7. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri wajar meningkatkan kerjasama dakwah dan hubungan dengan bukan muslim dan bukan Melayu, termasuk dalam menangani Islamophobia dan religiophobia yang semakin meningkat.

 8. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri perlu memberikan perlindungan kepada muallaf dan meningkatkan usaha serta proaktif untuk dakwah non-Muslim di seluruh Malaysia, merangkumi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

 9. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri perlu mengurangkan birokrasi dalam pemberian bantuan zakat kepada para asnaf bagi mengelakkan golongan ini dieksploitasi oleh golongan lain.

10. Majlis Agama Islam Negeri-Negeri diminta sentiasa membantu meningkatkan sosio-ekonomi ummah dan memperkasa aspek pendidikan agama kepada anak bangsa.

Semoga cadangan-cadangan ini mendapat perhatian yang sewajarnya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

 

DR. MOHD ROSLAN MOHD NOR
Setiausaha ACCIN 2011